Trong cái rủi có cái may bị kẹt thang máy lại được địt sướng lồn