Tôi phát hiện ra cô nàng đồng nghiệp là gái chuyển giới