Nhìn thấy chồng bạn thân, Hana Aoyama nổi cơn thèm chuối