Được nữ thần y cứu chữa có mấy ngày thiếu gia đã có sức địt