Cày đám ruộng bỏ hoang đã lâu của chị hàng xóm Mio Takahashi